Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Gemensamt bohag

Möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom som är avsedd för makars, sambors och registrerade partners gemensamma hem. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för ena partens bruk och inte heller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. En make, registrerad partner eller sambo får inte utan motpartens samtycke sälja, ge bort eller pantsätta gemensamt bohag.

Juridik - Ordförklaring för gemensamt bohag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.