Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Köpekontrakt för fastighet

Skriftlig handling där omfattningen av ett fastighetsköp redovisas och betalningsvillkoren fastställs.

Vid fastighetsköp ska köpekontraktet vara skriftligt och uppfylla vissa krav. Följande uppgifter ska finnas med för att köpet ska vara giltigt:

• Fastighetens namn. Det är viktigt att fastigheten anges med sin officiella beteckning, dvs med registerbeteckningen (exempelvis Forsa-Hamre 1:4).

• Priset för fastigheten (köpeskillingen). En överenskommelse vid sidan av köpeavtalet om köpeskillingens storlek är ogiltig. I vissa fall kan hela avtalet bli ogiltigt om köpeskillingen är felaktig i avtalet.

• En förklaring av säljaren att äganderätten till fastigheten går över på köparen.

• Säljarens och köparens underskrifter, som ska vara bevittnade.

Juridik - Ordförklaring för köpekontrakt för fastighet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.