Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Köpekontrakt

Skriftlig handling där köpeobjektet specificeras och betalningsvillkoren fastställs. Vid köpekontrakt där parterna (säljare och köpare) är jämbördiga, dvs båda är privatpersoner eller båda är näringsidkare, eller säljaren är privatperson och köparen är näringsidkare gäller köplagen. Är säljaren näringsidkare och köparen privatperson gäller istället konsumentköplagen.

Juridik - Ordförklaring för köpekontrakt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.