Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Köplagen

Lag (1990:931) som innehåller bestämmelser rörande köp av lös egendom.

Köplagen gäller i de fall där både säljare och köpare är näringsidkare eller båda är konsumenter eller om säljaren är privatperson och köparen är näringsidkare. Om säljaren är näringsidkare och köparen är konsument gäller istället konsumentköplagen.

Köplagen är dispositiv, dvs det går att avtala bort dess bestämmelser så att de inte gäller i ett visst köpeavtal. Köplagen innehåller bland annat bestämmelser om varans avlämnande, betalning, felaktig vara, reklamation, dröjsmål och påföljder vid avtalsbrott.

Juridik - Ordförklaring för köplagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.