Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Köpoption

option som ger innehavaren av optionen rätten men inte skyldigheten att köpa en viss egendom till ett på förhand bestämt pris. Utfärdaren av en köpoption förbinder sig att sälja en viss egendom till ett på förhand bestämt pris.

Juridik - Ordförklaring för köpoption - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.