Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Marknadsstörningsavgift

Avgift som den som bryter mot marknadsföringslagens regler kan bli ålagd att betala. Avgiften betalas till staten och är inte avdragsgill. Marknadsstörningsavgiften är lägst 5 000 kr och högst 5 milj kr. Avgiften får dock inte vara högre än 10% av företagets årsomsättning under närmast föregående räkenskapsår.

Juridik - Ordförklaring för marknadsstörningsavgift - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.