Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Vilka avtal måste egentligen bevittnas?

Juridik - Vilka avtal måste egentligen bevittnas? - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Det finns en allmän uppfattning att avtal måste bevittnas. Men faktum är att det endast gäller ett fåtal avtal. 

Publicerad: 2019-03-10

En vanlig fråga från våra kunder är om det avtal de håller på att upprätta måste vara bevittnat av två personer. Det kan handla om en fullmakt, ett arrendeavtal eller något annat. Huvudregeln är dock att parter kan ingå avtal utan att de måste bevittnas för att vara giltiga.

Det finns ett fåtal undantag, och det gäller:

  • testamenten, som måste vara bevittnat av två personer (som även ska intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnens fulla bruk mm)
  • erkännande av faderskap, som ska bevittnas av två personer
  • för att köparen av en fastighet ska få lagfart måste säljarens namnteckning vara bevittnad av två personer.
  • framtidsfullmakter, som ska bevittnas av två personer, som inte får vara mindreåriga (eller psykiskt sjuka) eller närstående till fullmaktsgivaren.

Även om det inte finns några formella krav på bevittning, kan det vara bra att någon eller några bevittnar ett avtal i bevissyfte. Sådana vittnen kallas bevisvittnen.

Tips!

Vet du hur du ska bokföra dina affärshändelser eller är det svårt?
Kolla in vår Bokföringssupport – snabba svar i vårt webbforum!

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!