Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Centrala skatteregistret (CSR)

Ett register som administreras av Skatteverket och som innehåller information om vilket skatteavdrag som ska göras för en viss skattskyldig. För att underlätta arbetsgivarens administration av skatteavdrag har Skatteverket skapat vissa maskinella frågerutiner mot det centrala skatteregistret, s k CSR-förfrågan. Med hjälp av dessa rutiner kan arbetsgivare/utbetalare få de uppgifter som krävs för att göra skatteavdrag utan att arbetstagaren/betalningsmottagaren behöver visa upp sin A-skattsedel.

Löneadministration - Ordförklaring för centrala skatteregistret (CSR) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.