Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

AGB

Förkortning för avgångsbidrag. AGB är en avtalsförsäkring som betalas ut när en anställd förlorat sitt arbete på grund av att företaget varaktigt dragit ner på personal eller det inom de senaste sex månaderna inte gått att få något nytt arbete inom branschen. Gäller framför allt byggnads-, anläggnings-, måleri- och sjöfartsbranschen, dvs branscher där personal regelmässigt anställs för ett visst tidsbegränsat arbete. AGB-ersättning är en skattepliktig inkomst.

Personal - Ordförklaring för AGB - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.