Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Karensdag ersätts av ett karensavdrag

Personal - Karensdag ersätts av ett karensavdrag - ctl00_cph1_faktagranskadImg

De nya reglerna om karensavdrag istället för karensdag innebär en ny teknik för att beräkna karens vid sjukdom. Här visar vi hur du räknar ut karensavdraget. 

Publicerad: 2019-01-08
Karensdag – allt från bara någon timme till flera dagar

Karensdagen var när den infördes tänkt att vara en arbetsdag lång, men i själva verket kunde karensdagen bli allt från bara någon timme till flera dagar lång. För en anställd som insjuknade under arbetsdagen räknades karensen på den tid som återstod av arbetsdagen, och den anställde fick sjuklön nästa dag om han fortfarande var sjuk. Om den anställde exempelvis insjuknade på arbetet kl 16.00 och hans arbetsdag slutade kl 17.00, innebar det att hans karensdag blev en timme, dvs löneavdraget blev för en timme. 

Arbetar man mycket under en koncentrerad tid, eller har många olika arbetsgivare, kan systemet med karensdag slå mycket hårt. Om man t ex har tre olika arbetsgivare och är sjuk tisdag, onsdag och torsdag, och skulle ha arbetat en dag var hos sina arbetsgivare innebär det att personen ifråga drabbas av tre karensdagar.

Prisvärt och komplett löneprogram som hanterar karensavdrag 

Karensavdrag

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod har en anställd rätt att få sjuklön av sin arbetsgivare. Sjuklönen utgör 80% av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han eller hon inte blivit sjuk. Den första dagen i sjukperioden var enligt tidigare regler karensdag och någon sjuklön betalades då inte ut. De nya reglerna om ett karensavdrag innebär att arbetsgivaren från den framräknade sjuklönen för sjukperioden ska göra ett avdrag med 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst.

Syftet med karensavdrag

Syftet med införandet av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Med ett karensavdrag blir avdraget detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Observera att karensavdraget ska göras från sjuklönen. Karensavdraget kommer aldrig att kunna bli större än den sjuklön som skulle betalas ut för sjuklöneperioden.

Exempel på hur du räknar ut karensavdraget:

Malva tjänar 100 kr/ timme och har en avtalad tjänstgöringsgrad på 100% fördelat på 40 timmar per vecka och 8 timmar per dag.

Hon insjuknar på tisdagen kl 11.00, efter att ha arbetat 3 timmar.

Sjuklön per timme: 100 kr x 80% = 80 kr

Sjuklön på en genomsnittlig vecka = 80% x (40 h x 100 kr) = 3 200 kr

Karensavdrag = 20% x 3 200 = 640 kr

Exempel på hur du räknar ut lön:

Malva ska ha betalt för de 3 timmar hon arbetade under tisdagen (3 h x 100 kr = 300 kr). Dessutom ska hon ha sjuklön för 5 timmar på tisdagen (5 h x 80 kr = 400 kr). Från hennes sjuklön ska vi dock göra ett karensavdrag, men eftersom karensavdraget är högre än sjuklönen så kan vi inte dra av hela karensavdraget under första dagen.

Dag 1: Malva får betalt för de timmar hon arbetat med 300 kr. 
Karensavdraget blir 400 kr under första dagen (vilket motsvarar det belopp hon fick i sjuklön, se ovan). Kvar i karensavdrag efter dag 1 är 640 kr – 400 kr = 240 kr.

Malva är fortsatt sjuk även under onsdagen då hon skulle ha arbetat 8 timmar.

Sjuklönen för dag 2 är 8 h x 80 kr = 640 kr.

Dag 2: Eftersom sjuklönen är 640 kr för denna dag och vi har 240 kr kvar av karensavdraget ska vi minska Malvas sjuklön med 240 kr. Ett helt karensavdrag i sjukperioden har då gjorts och Malva får sjuklön med 400 kr för dag 2 i sjukperioden (640 kr – 240 kr).

Om Malva är fortsatt sjuk följande dagar får hon sjuklön som vanligt till och med dag 14.

Övrigt
  • Sjukperioder som påbörjats tidigare än 1 januari 2019 ska behandlas enligt nuvarande bestämmelser.
  • Om den anställde återinsjuknar inom 5 dagar ska sjukdagarna i den nya sjuklöneperioden läggas samman med sjukdagarna i den tidigare sjuklöneperioden. 
  • Karensavdrag ska inte göras vid fler än tio tillfällen under en tolvmånadersperiod.
  • Den närmare beräkningen av karensavdragets storlek ska få bestämmas genom kollektivavtal.
  • Egenföretagare som bara har inkomst av annat förvärvsarbete (t ex inkomst av näringsverksamhet) berörs inte av ändringarna, de kommer fortsätta i det gamla systemet.

 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!