Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Som sjukpenninggrundande inkomst räknas anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet. Förmåner får dock inte räknas med i den sjukpenninggrundande inkomsten.

Åtta prisbasbelopp

Från och med 1 juli 2018 är den högsta sjukpenninggrundande inkomsten 8 prisbasbelopp, dvs 378 400 kr för 2020. Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten var 7,5 prisbasbelopp till och med 30 juni 2018. För att ha rätt till sjukpenning krävs att den sjukpenninggrundande inkomsten uppgår till minst 24% av prisbasbeloppet, dvs lägst 11 352 kr för 2020.

Högsta sjukpenninggrundande inkomst
 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

378 400

372 000

364 000

336 000

332 250

333 750

Multipliceras med 0,97

Från och med 1 januari 2008 ska den sjukpenninggrundande inkomsten multipliceras med 0,97 vid beräkning av sjukpenning med mera. 

Vid beräkning av föräldrapenning är den sjukpenninggrundande inkomsten 10 prisbasbelopp från och med 1 juli 2006, dvs 473 000 kr för 2020. Inkomsttaket för tillfällig föräldrapenning är dock 7,5 prisbasbelopp.         

Personal - Ordförklaring för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.