Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Smittbärare – vad gäller?

Personal - Smittbärare – vad gäller? - ctl00_cph1_faktagranskadImg

En fråga som aktualiserats på senare tid är vad som gäller kring smittbärare och smittbärarpenning samt hur du ska hantera detta i löneprogrammet. 

Publicerad: 2020-04-02
Vad krävs för att ha rätt till smittbärarpenning?

Om du kan arbeta men inte får på grund av att du riskerar att smitta andra med en samhällsfarlig sjukdom, dit exempelvis Covid-19 räknas, kan du få så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan. För att ha rätt till smittbärarpenning krävs att en läkare har beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad och därmed utgör en smittorisk. Även läkarbesök och provtagning för att utreda smitta ger rätt till smittbärarpenning.

Man har inte rätt till smittbärarpenning i exempelvis dessa fall:

  • Arbetsgivaren uppmanar den anställde att vara hemma efter resa i riskområde. Om den anställde i detta fall inte kan arbeta hemma är arbetsgivaren ändå skyldig att betala ut lön till den anställde.
  • Om arbetsplatsen stänger ner för att förhindra smittspridning.
  • Om den anställde är rädd för att bli smittad och därför stannar hemma.
  • Om den anställde blivit sjuk av coronaviruset, då gäller istället reglerna för sjukdom. Sjuklön eller sjukpenning betalas ut från arbetsgivaren eller Försäkringskassan.
Lagförslag pga Coronaviruset

I regeringens förslag om ändringsbudgeten för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt pga coronaviruset finns det förslag på att regeringen ska kunna besluta om att ändra förutsättningarna för smittbärarpenning, t ex ta bort kravet på läkarintyg, om det behövs. Även handläggningen ska kunna underlättas om det krävs genom tillfälliga bestämmelser (om t ex anmälan och ansökan).

Hur fungerar det med ansökan och utbetalning?

Det är den anställde själv som ansöker om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Smittbärarpenningen ger knappt 80% av lönen men högst 804 kr per dag. För smittbärarpenning gäller ingen karensdag.

Läs mer om smittbärarpenning på www.fk.se.

Löneavdrag – så gör du som arbetsgivare  

Även om du som arbetsgivare inte administrerar någon smittbärarpenning behöver du vid löneregistreringen göra ett avdrag för frånvaron, eftersom den anställde istället får sin ersättning från Försäkringskassan.

Hur stort avdrag som ska göras beror naturligtvis på hur länge den anställde varit frånvarande. Har ni kollektivavtal på arbetsplatsen finns beräkningsformler att hitta där. Saknas kollektivavtal kan du snegla på formler för annan typ av frånvaro avseende del av dag eller heldag beroende på förutsättningarna i ditt fall.

Ett vanligt sätt att beräkna löneavdrag per arbetsdag är att använda procentsatsen 4,6% (vilket motsvarar 1/21). I kollektivavtal används ofta kalenderdagsavdrag vid längre frånvaro. I så fall kan formeln (månadslön x 12)/365 användas.

Smittbärarpenning är semesterlönegrundande i 180 dagar per intjänandeår.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!