Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Tjänstepensionsförsäkring

Pensionsförsäkring som bygger på ett avtal mellan fackförbund och arbetsgivare om att arbetstagaren ska få ut en viss del av sin lön som pension.

Tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen.

Det finns två olika grundmodeller för tjänstepensioner: premiebestämda och förmånsbestämda.

Den premiebestämda tjänstepensionen bestäms av hur stort sparkapitalet är vid pensioneringen och under hur lång tid pensionen tas ut. Premien placeras ibland i av de anställda valda fonder eller i traditionella pensionsförsäkringar.

Den förmånsbestämda tjänstepensionen innebär att de anställda är garanterade en viss procent av slutlönen i tjänstepension. Med förmånsbestämda pensioner kan var och en se hur mycket tjänstepensionen ger om den aktuella lönen också blir slutlön. De förmånsbestämda pensionerna kompletteras ofta med en premiebestämd del.

Personal - Ordförklaring för tjänstepensionsförsäkring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.