Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Understödsstiftelser

En speciell form av personalstiftelse, som uteslutande har till ändamål att lämna understöd till de anställda vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall.

Dessa stiftelser är skattskyldiga bara för fastighetsinkomster. Understödsstiftelser är befriade från förmögenhetsskatt.

Personal - Ordförklaring för understödsstiftelser - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.