Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Ändrad beräkning

Ändrad beräkning är detsamma som det som tidigare kallades jämkning (skattejämkning).

Ändrad beräkning av A-skatt innebär att Skatteverket räknar fram vilken skatt den skattskyldige ska betala utifrån de inkomstuppgifter denne lämnar i ansökan om ändrad beräkning. Ett beslut om ändrad beräkning av A-skatt kan fattas när som helst under året, t ex på grund av större förändringar (även tillfälliga förändringar) av inkomster eller avdrag.

Skatt - Ordförklaring för ändrad beräkning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.