Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Basbelopp 

– aktuella nivåer 
Skatt - Basbelopp – aktuella nivåer - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Basbelopp är olika fastställda belopp som bland annat används för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader. Prisbasbeloppet ska följa prisutvecklingen och beräknas under perioden juni till juni av SCB.     

Publicerad: 2020-01-14
Prisbasbelopp:

ÅrPrisbasbeloppÅrPrisbasbeloppÅrPrisbasbelopp
2020 47 300 kr 2009 42 800 kr 1998 36 400 kr
2019 46 500 kr 2008 41 000 kr 1997 36 300 kr
2018 45 500 kr 2007 40 300 kr 1996 36 200 kr
2017 44 800 kr 2006 39 700 kr 1995 35 700 kr
2016 44 300 kr 2005 39 400 kr 1994 35 200 kr
2015 44 500 kr 2004 39 300 kr 1993 34 400 kr
2014 44 400 kr 2003 38 600 kr 1992 33 700 kr
2013 44 500 kr 2002 37 900 kr 1991 32 200 kr
2012 44 000 kr 2001 36 900 kr 1990 29 700 kr
2011 42 800 kr 2000 36 600 kr
2010 42 400 kr 1999 36 400 kr

Prisbasbeloppets betydelse i vissa frågor:


Inkomståret 2019Inkomståret 2020
Deklarationsgränsen och lägsta inkomst för pensionsintjänande (0,423 pbb). 19 670 20 008
Det skattefria traktamentsbeloppet (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kronor). 230 240
Högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kronor). 1 400 1 400
Gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsmän (0,5 pbb). På ersättningar under beloppet behöver utbetalaren inte betala socialavgifter. 23 250 23 650
Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) (8 pbb) 372 000 378 400
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst (10 pbb). 465 000 473 000
Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2017 och tidigare (0,317 pbb). 14 740 14 994
Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2018 och senare (0,29 pbb). 13 485 13 717
Lägsta nybilspris för för sexårsbilar (4 pbb). 186 000 189 200
Tak för pensionssparavdrag i näringsverksamhet (10 pbb). 465 000 473 000
Gräns för inventarier av mindre värde (0,5 pbb) 23 250 23 650
Gräns för krav på certifierat kassaregister (4 pbb) 186 000 189 200
Gräns för krav på personalliggare i byggbranschen (4 pbb) 186 000 189 200


Det förhöjda prisbasbeloppet:

ÅrFörhöjt prisbasbeloppÅrFörhöjt prisbasbeloppÅrFörhöjt prisbasbelopp
2020 48 300 kr 2011 43 700 kr 2002 38 700 kr
2019 47 400 kr 2010 43 300 kr 2001 37 700 kr
2018 46 500 kr 2009 43 600 kr 2000 37 300 kr
2017 45 700 kr 2008 41 800 kr 1999 37 200 kr
2016 45 200 kr 2007 41 100 kr 1998 37 100 kr
2015 45 400 kr 2006 40 500 kr 1997 37 000 kr
2014 45 300 kr 2005 40 300 kr 1996 36 800 kr
2013 45 400 kr 2004 40 100 kr
2012 44 900 kr 2003 39 400 kr


Det förhöjda prisbasbeloppet används idag för att beräkna pensionspoäng. Till och med inkomståret 2001 (tax 2002) användes det förhöjda prisbasbeloppet även till att beräkna taket för uttag av den allmänna pensionsavgiften. Från och med inkomståret 2002 (tax 2003) beräknas taket för uttag av den allmänna pensionsavgiften utifrån inkomstbasbeloppet (se nedan).

Inkomstbasbelopp:

ÅrInkomstbasbeloppÅrInkomstbasbeloppÅrInkomstbasbelopp
2020 66 800 kr 2013 56 600 kr 2006 44 500 kr
2019 64 400 kr 2012 54 600 kr 2005 43 300 kr
2018 62 500 kr 2011 52 100 kr 2004 42 300 kr
2017 61 500 kr 2010 51 100 kr 2003 40 900 kr
2016 59 300 kr 2009 50 900 kr 2002 38 800 kr
2015 58 100 kr 2008 48 000 kr
2014 56 900 kr 2007 45 900 kr


Från och med inkomståret 2002 är inkomstbasbeloppet inte längre kopplat till det förhöjda basbeloppet utan räknas om med inkomstindex. Inkomstbasbeloppet används för att beräkna utdelning i fåmansföretag, fastighetsavgift, pensionsgrundande inkomst och taket för uttag av allmän pensionsavgift. 

Inkomstbasbeloppets betydelse i vissa frågor:                                          2019            2020

Pensionsgrundande inkomst (7,5 ibb) 483 000 501 000
Tak för uttag av allmän pensionsavgift (8,07 ibb) 519 708 539 076
Schablonutdelningsutrymme i fåmansföretag (2,75 ibb*) 171 875 177 100
Spärrlönetaket i fåmansföretag - löneuttag året före inkomståret (9,6 ibb*) 600 000 618 240
Tak för tjänstebeskattad utdelning i fåmansföretag (90 ibb) 5 796 000 6 012 000
Tak för tjänstebeskattad kapitalvinst i fåmansföretag (100 ibb) 6 440 000 6 680 000

* Inkomstbasbeloppet året före inkomståret. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!