Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Bostadsförmån – så räknar du!

– så räknar du! 
Skatt - Bostadsförmån – så räknar du! - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Med bostadsförmån menas förmån av fri eller subventionerad bostad. 

Publicerad: 2019-12-17

När företaget står för kostnaderna för boende uppkommer en skattepliktig och socialavgiftsbelagd bostadsförmån. Detta gäller oavsett företagsform, oavsett om boendet är i en villa, bostadsrätt eller hyresrätt och oavsett om den som får förmånen är ägare till företaget eller anställd.

Marknadsvärdet tas upp som bostadsförmån

Det är marknadsvärdet för boendet som ska tas upp som bostadsförmån. Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter (för arbetsgivardeklarationen) får dock ett schablonvärde (se nedan) användas som fastställs årligen av Skatteverket och som varierar beroende på var i landet bostaden finns.

Företaget får dra av kostnaderna

Företaget får avdrag för samtliga kostnader för bostaden, dvs löpande driftkostnader som exempelvis uppvärmning, el, vatten, sophämtning, försäkringar, fastighetsskatt, reparationer och underhåll. Dessutom får företaget göra årliga avskrivningar på anskaffningsvärdet på byggnader och markanläggningar. Någon moms får dock inte lyftas på utgifter som hör till en stadigvarande bostad.

Schablonvärden vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter
2020

Bostadsförmån per kvadratmeter

RegionPer årPer månad
Utanför tätort 912 76
Övriga kommuner 1 013 84
Kommun > 75 000 inv 1 155 96
Stor-Göteborg 1 206 100
Stor-Stockholm 1 321 110

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2020 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2020.

SKVFS 2019:12

2019
Bostadsförmån per kvadratmeter
RegionPer årPer månad
Utanför tätort 890 74
Övriga kommuner 989 82
Kommun > 75 000 inv 1 109 92
Stor-Göteborg 1 165 97
Stor-Stockholm 1 275 106

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2019 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2019.

SKVFS 2018:14

2018
Bostadsförmån per kvadratmeter
RegionPer årPer månad
Utanför tätort 871 73
Övriga kommuner 968 81
Kommun > 75 000 inv 1 078 90
Stor-Göteborg 1 127 94
Stor-Stockholm 1 225 102

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2018 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2018.

SKVFS 2017:15

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!