Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Efterbeskattning

Omprövning av en deklaration till den skattskyldiges nackdel.

Skatteverket kan ompröva en deklaration till och med det femte året efter taxeringsåret. För att efterbeskattning ska kunna göras krävs särskilda omständigheter. Omprövning av efterbeskattningsbeslut begärs enligt samma regler som gäller för vanliga beskattningsbeslut (se omprövning av inkomstdeklaration).

Skatt - Efterbeskattning – vad är det? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.