Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Ersättningsfond

Reglerna om ersättningsfond innebär att beskattningen av vissa inkomster skjuts upp om pengarna återinvesteras i verksamheten. Ersättningsfonderna är obeskattade reserver. Syftet med reglerna är att undvika orimliga skattekonsekvenser i vissa speciella fall, t ex när man får ut en försäkringsersättning efter en brand eller om man tvingas sälja en fastighet pga ett vägbygge. Det kan också handla om ersättning för inskränkt förfoganderätt till fastighet enligt miljöbalken eller någon annan författning.

Skatt - Ordförklaring för ersättningsfond - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.