Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Krispaket för jobb och omställning

Skatt - Krispaket för jobb och omställning - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Nu har riksdagen beslutat om krispaketet som riktar sig direkt till de privatpersoner som drabbas i coronakrisens fotspår. Ett paket som innehåller slopad karens och höjda nivåer i a-kassan, höjda fribelopp vid studielån och utökade studieplatser. 

Publicerad: 2020-04-09
Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring

Kraven för att få a-kassa sänks tillfälligt, både vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa.

  • Medlemsvillkoret sänks till 3 månader från nu gällande 12 månader.
  • Arbetsvillkoret sänks till 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. I dag innebär arbetsvillkoret att man under tolv månader före arbetslöshetens inträde behöver ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader eller 480 timmar i sex sammanhängande månader och då minst 50 timmar per månad.

Samtidigt höjs såväl taket som grundbeloppet i a-kassan tillfälligt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för den som blivit arbetslös.

  • Taket höjs till 1 200 kr/dag från 910 kr/dag de första 100 dagarna. Detta innebär för den som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, dvs som har en månadsinkomst på 33 000 kr, en ersättning under de första 100 dagarna på ca 26 400 kr per månad till skillnad från dagens 20 020 kronor.
  • Grundbeloppet höjs till 510 kr/dag från 365 kr/dag. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kr/månad mot dagens 8 030 kr.

Höjningen av både taket och grundbeloppet är tillfällig och gäller från 13 april till 3 januari 2021.

De sex karensdagarna som finns i a-kassan slopas också tillfälligt och gäller för ansökningar som avser tidsperioden 30 mars 2020 – 3 januari 2021.

A-kassa med vilande företag

En företagare får enligt dagens regler rätt till a-kassa först när verksamheten definitivt har upphört.

Företagaren behöver således avyttra företaget (sin del) avregistrera F-skatt och så vidare. Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande. I dessa fall kan en företagare anses vara arbetslös om det inte vidtas några åtgärder i verksamheten, och därför ha rätt till a-kassa.

Om företagaren efter en tid med a-kassa efter att den varit vilande återupptar verksamheten behöver det enligt dagens regler gå minst fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras. I annat fall behöver företagaren helt skilja sig från verksamheten för att kunna få rätt till arbetslöshetsersättning.

Nu införs en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln.

Beslutet innebär att det vid prövning av rätten till ersättning ska bortses från de tillfällen då verksamheten lagts vilande under 2020. Detta gäller även vid eventuella prövningar i framtiden.

Arbetsmarknadspolitiska satsningar

Riksdagen har beslutat om följande arbetsmarknadspolitiska satsningar:

  • Ökade medel till arbetsförmedlingen
  • Sommarjobb för ungdomar
  • Gröna jobb
  • Förlängd tid i extratjänster och introduktionsjobb samt nystartsjobb.
  • Stöd till start av näringsverksamhet förlängs från 6 till 12 månader.
CSN – slopat fribelopp och fler studieplatser

Riksdagen har beslutat att fribeloppet slopas, vilket innebär att studenter kan jobba och tjäna extra pengar utan att studiemedel påverkas. Motivet till detta är att möta behoven i vården.

I övrigt kommer det bland annat att bli satsningar på basår, sommarkurser, fler studenter i högskolan och fler behöriga till lärarutbildningen.

Satsning på yrkesutbildning

En satsning på mer yrkesutbildning i hela landet kommer att ske. Det handlar om ökat statligt stöd till vuxenutbildning med full statlig finansiering, förstärkt yrkeshögskola, utökad distansutbildning (YH mm), utbyggd folkhögskola och satsning på studieförbund.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!