Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Marginalskatt 

 – så här räknar du
Skatt - Marginalskatt – så här räknar du - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Marginalskatt är den skatt du betalar på en inkomstökning eller den procentuella skatt du skulle betala om du tjänade en krona till.  

Publicerad: 2019-12-20
Progressiv skatt

För löntagare och för enskilda näringsidkare är inkomstskatten på förvärvsinkomster progressiv (procentsatsen ökar vid högre inkom­ster).

Den del av årets förvärvsinkomst som ligger över den så kallade brytpunkten för statlig inkomstskatt beskattas hårdare än den del som ligger under. Det beror på att statlig skatt (med 20 procent) enbart tas ut på den överskjutande delen. På den del av inkomsten som ligger under brytpunkten är det bara kommunal skatt.

För näringsidkare är brytpunkten för vinsten i näringsverksam­heten högre, eftersom den ska räknas före schablonavdrag för egen avgifter/särskild löneskatt, som ligger mellan 6 och 25 procent.

! Observera att det bara är den del av inkomsten som ligger över brytpunkten, som beskattas hårdare. På den del av inkomsten som ligger under brytpunkten är skatten oförändrad även om man totalt sett hamnar över brytpunkten.

Marginalskatteplanering

Tidigare, när Sverige hade ett betydligt större skattetryck än man har i dag, var det mycket vanligt med olika former av marginalskatteplanering i syfte att minska den totala skatten. Även i dag förekommer marginalskatteplanering i relativt stor utsträckning.

Marginalskatteplanering bygger på att du genom olika åtgärder minskar din deklarerade förvärvsinkomst under år när du ligger över brytpunkten, och istället skattar för pengarna när du senare (eller tidigare) år ligger under brytpunkten.

Tabell marginalskatt i procent för olika inkomstnivåer
Beskattningsåret 2020
Fastställd inkomst i kr  Marginalskatt ca
0 - 20 000 0
20 100 - 64 300 7%
64 400 - 128 600 21%
128 700 - 372 300 28%
372 400 - 523 200 32%
523 300 - 539 000 52%
539 100 -
54%


Beskattningsåret 2019
Fastställd inkomst i kr  Marginalskatt ca
0 - 19 600 0
19 700 - 63 100 7%
63 200 - 126 400 21%
126 500 - 144 600 19%
144 700 - 365 600 28%
365 700 - 504 400 32%
504 500 - 703 000 53%
703 100 -   60%
Beskattningsåret 2018
Fastställd inkomst i kr  Marginalskatt ca
0 - 19 200 0
19 300 - 61 500 7%
61 600 - 123 700 21%
123 800 - 141 800 25%
141 900 - 357 800 28%
357 900 - 468 700 32%
468 800 - 675 700 53%
675 800 -   60%
Beskattningsåret 2017
Fastställd inkomst i kr  Marginalskatt ca
0 - 18 900 0
19 000 - 58 000 7%
58 100 - 121 600 21%
121 700 - 140 200 25%
140 300 - 352 900 28%
353 000 - 452 100 32%
452 200 - 651 700 53%
651 800 -   60%


Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!