Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Mervärdesskattelag (ML)

Lag (1994:200) som reglerar den mervärdesskatt (moms) som staten tar ut varje gång en momspliktig vara eller tjänst omsätts, dvs säljs eller på något annat sätt tas ur en verksamhet.

I ML anges bl a vem som är skyldig att betala moms, vilka varor och tjänster som är momspliktiga, vem som får lyfta ingående moms och vem som har möjlighet att få återbetalning av ingående moms.

Skatt - Ordförklaring för mervärdesskattelag (ML) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.