Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Räntefördelning – så funkar det!

Skatt - Räntefördelning – så funkar det! - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Genom systemet med positiv och negativ räntefördelning justeras inkomsten från enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag från effekter som egentligen är ränta på företagets kapital (dvs den del av resultatet som inte är verksamhetsrelaterad utan kapitalrelaterad). Sedan den del av inkomsten som är positiv eller negativ ränta på det egna kapitalet har skalats bort, återstår det som själva verksamheten faktiskt har gett. 

Publicerad: 2019-03-03

I vår bok Enskild firma läser du utförligt om allt du kan tänkas undra över när det gäller skatt och ekonomi i enskild näringsverksamhet.

Gränsbelopp på 50 000 kr

För att du inte ska behöva hantera små belopp finns det en nedre gräns för räntefördelningen. Är det negativa eller positiva kapital­underlaget högst 50 000 kr ska du inte göra någon räntefördelning alls. Observera att gränsen är absolut. Hamnar du över gränsen ränte­fördelar du hela beloppet, inte bara den del som överstiger plus eller minus 50 000 kr.

Positiv räntefördelning

När du räknar ut vinsten från din enskilda näringsverksamhet får du dra av ett belopp för räntefördelning. Det är i princip en schablon­ränta på det egna kapitalet i verksamheten (dvs tillgångarna minus skulderna). Positiv räntefördelning minskar skatt och egen­avgifter med upp till 60% av fördelningsbeloppet, beroende på hur hög inkomst du har och hur gammal du är. Istället skattar du för detta belopp i inkomst­slaget kapital med 30%. Om din inkomst är lägre än den nedre brytpunkten för statlig skatt (2018: 468 700 kr och 2019: 504 400 kr) ­minskar den positiva räntefördelningen din skatt med ca 45% (om du inte är pensionär). Detta motsvarar inkomster före schablon­avdrag för egenavgifter på ca 585 000 kr för 2018 och 630 000 kr för 2019. Med hänsyn till att beloppet beskattas i inkomstslaget kapital blir skatte­inbesparingen vid dessa inkomstnivåer ca 45%–30% = 15%.

För inkomster som ligger över den nedre brytpunkten blir skatte­inbesparingen större. Brytpunkterna hittar du här.

Negativ räntefördelning

Om det egna kapitalet i verksamheten är negativt måste du i vissa fall ta upp ett räntefördelningsbelopp som inkomst i näringsverksamheten. Detta gäller om det negativa kapitalunderlaget överstiger 50 000 kr. På det negativa fördelningsbeloppet blir det skatt och egenavgifter med mellan ca 40% och 65% beroende på hur hög inkomst du har. Samma belopp får du dra av i inkomstslaget kapital med en skattereduktion på 30%. Detta är den negativa räntefördelningen. Den motsvarar en fiktiv ränta på kapital som du ”lånat” av din näringsverksamhet.

Bör man utnyttja (positiv) räntefördelning?

Egenavgifterna är låga för vissa åldersgrupper. Dessutom är jobbskatte­avdraget betydande. Frågan är då om det lönar sig att utnyttja räntefördelning, eller om det är bättre att låta bli.

Generellt kan man konstatera:

  • För ålderspensionärer är det bättre att låta bli räntefördelningen.
  • För övriga som inte betalar statlig skatt ger räntefördelningen lite lägre skatt, men pensions- och sjukpenninggrundande inkomst gör att det nog är bättre ändå att låta bli räntefördelningen.
  • För övriga som ligger över brytpunkterna, så att de betalar statlig skatt, lönar det sig att använda räntefördelning. 
Läsa mer 

I vår bok Enskild firma kan du läsa mer om räntefördelning och allt annat du kan tänkas undra över när det gäller skatt, ekonomi och juridik.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!