Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Resor till och från arbetet 

– krav för avdrag 
Skatt - Resor till och från arbetet – krav för avdrag - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Avdrag för resor till och från arbetet får bara göras för den del av beloppet som överstiger 11 000 kr beskattningsåren 2019 och 2020. Normalt medges avdrag för resor med allmänna kommunikationsmedel kortaste vägen mellan bostaden och arbetsplatsen. 

Publicerad: 2019-11-21
Resor med egen bil

Du får i vissa fall dra av kostnader för resor med egen (privat) bil mellan bostaden och arbetsplatsen med ett schablonbelopp som inkomståren 2019 och 2020 är 18,50 kr/mil. Utöver schablonbeloppet får du även dra av de faktiska kostnaderna för väg-, bro- och färjeavgifter.

För en komplett genomgång av alla avdrag i inkomstslaget tjänst, men även i näringsverksamhet och kapital, rekommenderas boken Avdrag 2020.

Resor med förmånsbil

Du som beskattas för bilförmån får inkomståren 2019 och 2020 dra av 9,50 kr per mil (6,50 kr för dieselbilar) för resor till och från arbetet.

Villkor för avdrag för resor med bil

För att få avdrag för resor med bil mellan bostaden och arbetsplatsen måste avståndet vara minst 5 km. Du måste regelmässigt göra en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för resorna till och från arbetet jämfört med allmänna kommunikationer.

Om det saknas kollektivtrafik får du göra avdrag för resor till och från arbetet om avståndet är minst 5 km.

Den som använder bil i tjänsten under minst 60 dagar per år får göra avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats under de dagar som bilen används i tjänsten.

Används bilen i tjänsten under minst 160 dagar per år medges avdrag under alla de dagar som bilen används för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. I båda fallen krävs en minsta körsträcka i tjänsten på 300 mil.

Tvåhjulingar

Följande schablonavdrag gäller för tvåhjulingar:

 Inkomstår 2020Inkomstår 2019
Motorcykel/mopedbil 9 kr/mil 9 kr/mil
Moped 4,50 kr/mil 4,50 kr/mil
Cykel 350 kr 250 kr
Funktionsnedsättning, sjukdom eller ­ålder

Om du kan visa att du måste ­använda bilen på grund av hög ­ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning får du dra av dina verkliga kostnader ­istället för schablonbeloppet per mil, om detta skulle bli mer förmånligt, dock med högst det dubbla schablonbeloppet. I sådana fall gäller inte heller reglerna om tidsvinst och minsta avstånd.

Du måste reducera kostnad­erna med eventuella bidrag du har fått, exempelvis bilstöd på grund av funktionsnedsättning.

Även i detta fall får man bara avdrag för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kr för 2019 och 2020.        

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!