Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Så blir prisbasbeloppet 2020

Skatt - Så blir prisbasbeloppet 2020 - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Regeringen har fastställt att prisbasbeloppet höjs med 800 kr för år 2020, dvs från 46 500 kr till 47 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 48 300 kr vilket är en höjning med 900 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen och beräknas under perioden juni till juni av SCB.  

Publicerad: 2019-09-30
Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader. Det förhöjda prisbasbeloppet används idag för att beräkna pensionspoäng.

För beskattningsåret 2020 (deklarationen 2021) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 20 008 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 240 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 23 650 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 378 400 kr (8 pbb).
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 473 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2017* och tidigare 14 994 kr (0,317 pbb). 
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2018* och senare 13 717 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 189 200 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 23 650 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 189 200 kr (4 pbb).

* gäller nya bilar som blivit skattepliktiga för fordonsskatt 1 juli 2018 eller senare.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!