Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Skatteavdrag på engångsbelopp

Skatteavdrag som görs på belopp som utbetalas av huvudarbetsgivaren men som inte betalas ut regelbundet eller hör till någon viss tidsperiod.

Som engångsbelopp räknas bland annat vederlagsersättningar, retroaktiv lön, semesterersättning, vinstdelning och avgångsvederlag.

Skatt - Ordförklaring för skatteavdrag på engångsbelopp - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.