Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Skatterevision

En kontroll av underlaget för bl a de deklarations- och kontrolluppgifter som en näringsidkare lämnat till Skatteverket.

En revision kan omfatta en eller flera skatter och avgifter, och tidsperioden som revisionen avser kan variera från en månad till flera år. Det är Skatteverket som fattar beslut om att en revision ska genomföras. Beslutet är alltid skriftligt och kan inte överklagas.

Syftet med en revision är att se till att skatter och avgifter bestäms i överensstämmelse med lagstiftningen.

Skatterevision får göras hos:

• den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen

• annan juridisk person än dödsbo

• den som har anmält sig för registrering som arbetsgivare och för moms

• den som har ansökt om eller fått godkännande för F-skatt

• representanter för en utländsk företagare som är skattskyldig enligt momslagen.

Skatt - Ordförklaring för skatterevision - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.