Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Slutligt underskott

Underskott vid en näringsverksamhets upphörande.

Finns det ett slutligt underskott när verksamheten upphör gäller följande:

• för juridiska personer faller underskottet bort (ägarna får istället avdrag för eventuell kapitalförlust på sina aktier och andelar i företaget, t ex vid en konkurs eller likvidation)

• för en enskild näringsidkare dras 70% av det slutliga underskottet av i inkomstslaget kapital, men först i deklarationen året efter nedläggningsåret alternativt fördelat även på de därpå följande två åren.

Skatt - Ordförklaring för slutligt underskott - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.