Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Uppskjutet förvärv

När en givare förbehåller sig nyttjanderätten till en bortskänkt egendom och gåvan därför inte anses fullbordad. Vid ett uppskjutet förvärv inträder gåvoskatteskyldigheten inte förrän givarens rätt upphör. Är rättigheten avtalad på livstid, vilket är vanligt, blir det inte gåvoskatt förrän givaren avlider. Skatten räknas då på värdet vid dödsdagen.

Skatt - Ordförklaring för uppskjutet förvärv - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.