Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Skattedeklaration

– vi förenklar ditt skattedeklarationsarbete

Vi på Björn Lundén har mer än 20 års erfarenhet av programutveckling. Hos oss hittar du lättanvända bokförings- och löneprogram med kompetent support som förenklar för dig som lämnar skattedeklaration.

Vi erbjuder dessutom pedagogiska kurser och lättfattliga handböcker inom skatteområdet. 

Skattedeklaration – så funkar det

Uppdelad i två delar

Skattedeklarationen är uppdelad i två delar där arbetsgivaravgifter och preliminärskatt redovisas i en arbetsgivardeklaration och momsen i en momsdeklaration. Tidigare användes begreppet skattedeklaration för båda dessa deklarationer.

Moms redovisas varje eller var tredje månad

Varje månad redovisar du arbetsgivaravgifterna och den dragna preliminärskatten i arbetsgivardeklarationen. Momspliktiga företag redovisar moms varje eller var tredje månad (såvida inte årsomsättningen understiger 1 miljon kr (då kan momsen redovisas en gång per år). Observera att du som enskild näringsidkare inte ska redovisa dina egenavgifter eller särskild löneskatt i skattedeklarationen. Dessa debiteras din slutskattsedel.

Endast momsdeklaration för företag utan anställda

Du som inte har några anställda lämnar endast momsdeklaration. Har du även anställda lämnar du både arbetsgivardeklaration och momsdeklaration. 

Arbetsgivardeklaration (AGI)

– onlinekurs för dig som arbetsgivare

Från 1 januari 2019 ska alla arbetsgivare lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga kontrolluppgifter. Under denna webbkurs blir du uppdaterad på de nya reglerna och får koll på vad som skiljer den nya rapporteringen från den gamla.

Temasidor - Skattedeklaration - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6317_dc6317_productCplpg3148_productImg

Fler intressanta artiklar om skattedeklaration 

Temasidor - Skattedeklaration - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6318_dc6318_cArticleListpg410_ctl00
Preliminär inkomstdeklaration

En preliminär inkomstdeklaration är ett underlag för att kunna bestämma den debiterade preliminära skatten. 

Läs mer »
Temasidor - Skattedeklaration - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6318_dc6318_cArticleListpg509_ctl00
Enklare att låta redovisningsbyrån deklarera

Anlitar du en redovisningsbyrå för att göra din inkomstdeklaration? Skatteverket tog förra året fram en tjänst för att underlätta att deklarera helt digitalt. Nu har man vidareutvecklat tjänsten så att företagaren får en tydligare kvittens på att deklarat...

Läs mer »
Temasidor - Skattedeklaration - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6318_dc6318_cArticleListpg2588_ctl00
Skattedeklaration

Skattedeklarationen är uppdelad i två delar där arbetsgivaravgifter och preliminärskatt redovisas i en arbetsgivardeklaration och momsen i en momsdeklaration. Tidigare användes begreppet skattedeklaration för båda dessa deklarationer. 

Läs mer »

Redovisningsperioder och inlämning av skattedeklaration

Arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt för anställda samt moms ska du redovisa enligt tabellen:

Skattedeklaration ska lämnas ­senast

Anställda

Tremånadersmoms

Månadsmoms

Arb.givaravg. mm för redovisnings­perioden

Moms för
redo­vis­nings­perioden

Moms för redovisningsperioden

12 februari

januari

oktober–december

december

12 mars

februari

 

januari

12 april

mars

 

februari

12 maj

april

januari–mars

mars

12 juni

maj

 

april

12 juli

juni

 

maj

17 augusti

juli

april–juni

juni

12 september

augusti

 

juli

12 oktober

september

 

augusti

12 november

oktober

juli–september

september

12 december

november

 

oktober

17 januari

december

 

november

 

Av ovanstående tabell ser du att uppbörden redovisas i månaden efter löneutbetalningsmånaden och momsen redovisas i den andra månaden efter momsperioden (oavsett om du har tremånadersmoms eller månadsmoms). Ovanstående tabell gäller den som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr (exklusive unionsinterna förvärv och import).

Förseningsavgift vid för sent inlämnad deklaration

Om din skattedeklaration inte har kommit in till Skatteverket i rätt tid måste du betala en (icke avdragsgill) förseningsavgift.

Det finns två nivåer på förseningsavgiften. Förseningsavgiften är normalt 500 kr om du lämnar skattedeklarationen för sent. I vissa fall är dock förseningsavgiften 1 000 kr. Det gäller om du inte har följt ett föreläggande om att deklarera, eller har lämnat skattedeklarationen för sent minst en av de tre närmast föregående redovisningsperioderna, eller lämnat en kvartalsrapport för sent. Det blir däremot ingen förseningsavgift om du gör inbetalningen för sent. Då måste du istället betala en icke avdragsgill kostnadsränta för de dagar som betalningen är försenad.

Inbetalning till skattekonto

När du har gjort klart skattedeklarationen är det dags att räkna ut hur mycket pengar som ska sättas in på skattekontot. På skattedeklarationen finns en hjälpruta för detta ändamål.

De poster som du ska räkna med är:

  • moms att betala

  • arbetsgivaravgifter

  • särskild löneskatt på lönekostnader

  • personalens preliminärskatter

  • din egen F-skatt.

Skatteverket kommer att debitera ditt skattekonto summan av ovanstående belopp. Om du har överskjutande ingående moms kan det dock bli så att skattekontot krediteras. Kom ihåg att räkna med eventuellt anställnings­stöd, vilket sätts in på skatte­kontot. Kontrollera också saldot på kontot innan du bestämmer dig för hur mycket pengar som ska betalas in till skattekontot. 

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!