Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Vad är skattedeklaration?

Skattedeklaration - Vad är skattedeklaration? - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Skattedeklarationen är uppdelad i två delar där arbetsgivaravgifter och preliminärskatt redovisas i en arbetsgivardeklaration och momsen i en momsdeklaration. Tidigare användes begreppet skattedeklaration för båda dessa deklarationer. 

Publicerad: 2018-02-21

Varje månad redovisar du arbetsgivaravgifterna och den dragna preliminärskatten i arbetsgivardeklarationen. Momspliktiga företag redovisar moms varje eller var tredje månad (såvida inte årsomsättningen understiger 1 miljon kr (då kan momsen redovisas en gång per år).

Det är nu beslutat att arbetsgivare, istället för årliga kontrolluppgifter, ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

Införandet av det nya systemet sker stegvis. För företag som är skyldiga att föra personalliggare och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda gäller systemet med månadsuppgifter från 1 juli 2018. För övriga börjar bestämmelserna gälla från 1 januari 2019.

Att arbeta med skattedeklaration i våra program

Både ifyllandet och inskickandet av din skattedeklaration går snabbt och enkelt med våra program. 

Om du använder BL Bokföring hämtas uppgifter till din momsdeklaration direkt från bokföringen. Du anger  i momsuppgifterna vilka bokföringskonton som ska höra till vilken ruta i skattedeklarationen så sköter programmet resten.

I våra löneprogram styr du med olika lönearter (lönetyper) på vilken rad i skattedeklarationen en viss ersättning eller förmån ska hamna. De vanliga lönearterna som finns i programmet från start har denna inställning förinlagd. Lägger du upp egna lönearter gör du detta en gång, sedan ser programmen till att beloppen hamnar där de ska. Löneprogrammen kommer att hantera arbetsgivardeklaration på individnivå, som vi skrivit om tidigare i artikeln. 

I våra program kan du enkelt skapa elektroniska skattedeklarationer (eSKD). Det går till så att programmen skapar de filer för moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt som du skickar till Skatteverket via internet. För att kunna skicka en elektronisk skattedeklaration behöver du ha en e-legitimation samt anmäla till Skatteverket att du börjar lämna skattedeklarationen via Internet.