Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Skatteplanering

– vi hjälper dig få ut mer av ditt företagande

 När vi pratar om skatteplanering menar vi en eller ett antal åtgärder inom lagens råmärken som syftar till att minska företagets och/eller ägarens skatt. Många tror att det finns mängder av häftiga knep för den som vill minska eller komma undan skatt men det finns inte så värst många häftiga upplägg som håller vid en rättslig prövning. Sund skatteplanering är något vi har lång erfarenhet av och som vi beskriver i våra böcker, på våra kurser och som vi byggt in i våra skatteprogram. 

Skatteplaneringstips

1.png

Sänk din lön och ta utdelning istället (aktiebolag)

För mindre bolag där ägaren kanske har andra inkomster än från det egna bolaget, kan en enkel skatteplanering vara att se till att bolaget genererar en sådan vinst att optimal utdelning kan ges. T ex genom att ägaren tar ut lite lägre lön och därigenom ökar bolagets vinst. Men är det egna bolaget den enda födkroken så bör i första hand lön tas ut upp till brytpunkten för statlig skatt. 

2.png

Utnyttja räntefördelning om du ligger över brytpunkten (enskild firma)

För dig som ligger över brytpunkten, så att du betalar statlig skatt, lönar det sig att använda reglerna om räntefördelning. För +65-åringar och för den som inte betalar statlig skatt kan det ofta vara bättre att låta bli räntefördelning. 

3.png

Inkomstuppdelning inom familjen (aktiebolag)

I familjeföretag kan det vara intressant att dela upp inkomsterna från företaget inom familjen för att den totala skatten på så sätt ska bli lägre. Dessutom kan inkomstuppdelningen vara ett sätt att planera pensions- och sjukpenninggrundande inkomst inom familjen. Notera dock att det finns en begränsning i form av en särskild stoppregel som gäller inkomstuppdelning inom familjen i fåmansföretag. 

Skatteplanering i fåmansföretag

– onlinekurs för dig med aktiebolag

En högintressant kurs för dig med aktiebolag eller som jobbar med rådgivning, deklaration och bokslut för aktiebolag. Under kursen visar vi hur aktiebolagsägaren kan minska såväl sin som företagets skatt genom laglig skatteplanering. 

Temasidor - Skatteplanering - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6173_dc6173_productCplpg3034_productImg

 Fler intressanta artiklar om skatteplanering

Temasidor - Skatteplanering - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6174_dc6174_cArticleListpg494_ctl00
Dyrare med förmånsbil?

Riksdagen har nu beslutat om ett bonus-malus-system för nya lätta fordon och till följd av detta även en ändrad beräkning av bilförmånsvärdet och att bla trängselskatt inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet.  

Läs mer »
5_skattetips_152704316.jpg
5 skattetips att tänka på 2020

I den här artikeln går vi igenom några skattetips att tänka på under 2020. Några tips passar dig med fåmansföretag medan andra passar dig som privatperson eller enskild näringsidkare. 

Läs mer »
Temasidor - Skatteplanering - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6174_dc6174_cArticleListpg209_ctl00
Skatteplanering – vad är egentligen det?

Här tipsar vi om ett antal relativt enkla skatteplaneringsåtgärder som ligger inom lagens råmärken och som kan minska din och företagets skatt.

Läs mer »

Fler skatteplaneringstips

Bättre äga fastighet privat vid väntad värdeuppgång (aktiebolag)

Om du tror att en fastighet eller bostadsrätt kommer att stiga i värde är det bättre att du äger den privat istället för via ett aktiebolag. En värdeuppgång på en privatbostad beskattas med bara 22% och på en näringsfastighet/näringsbostadsrätt med bara 27%.

Motsvarande värdeuppgång för en bolagsägd fastighet beskattas dels med bolagsskatt och dels genom andraleds beskattning när du tar ut pengarna ur bolaget (lön, utdelning eller kapitalvinst).

Fått inkomster som hör till flera år? Utnyttja reglerna om ackumulerad inkomst (enskild firma och aktiebolag)

Reglerna om ackumulerad inkomst är en marginalskatteåtgärd, dvs de kan bidra till att sänka din marginalskatt. Reglerna gäller förvärvsinkomster som betalas ut under ett år, men som hör till flera år, exempelvis engångsutbetalning av pension, en stor försäkringsersättning eller en försäljning av konstnärliga eller litterära alster som skapats under en följd av år men betalas ut under det aktuella året. Reglerna kan också vara tillämpliga på den del av utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansbolag som beskattas i inkomstslaget tjänst.

Om denna extrainkomst gör att du just detta år hamnar över brytpunkten kan du ansöka om särskild skatteberäkning och i vissa fall slippa betala statlig skatt.

Karensbolag – 5/25-bolag – trädabolag (aktiebolag)

Om du som aktieägare upphör att vara verksam i betydande omfattning i fåmansföretaget (och inte heller någon närstående är aktiv i bolaget), räknas aktierna ändå som kvalificerade under resterande del av det beskattningsåret (kalenderåret) och under de följande fem beskattningsåren (kalenderåren). Detta innebär i praktiken att det handlar om en sexårsperiod.

Dessa regler gör det möjligt att lägga ett bolag i malpåse under en femårsperiod för att invänta att reglerna om kvalificerade aktier ska upphöra att gälla. Karensbolag brukar man tala om på grund av den femåriga karenstiden men man brukar också kalla dessa bolag för trädabolag.
Därefter kan aktierna avyttras enligt reglerna om onoterade aktier som inte är kvalificerade, dvs med 25% kapitalskatt på hela kapitalvinsten.

Nystartad – utnyttja reglerna om kvittning mot andra inkomster! (enskild näringsverksamhet)

Skatteplanering kan ibland vara av det enkla slaget, t ex när du startar din enskilda firma. Underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet får nämligen kvittas mot andra förvärvsinkomster, dvs inkomst av tjänst och inkomst av andra näringsverksamheter. Oftast görs kvittningen mot inkomst av tjänst – det är ju vanligt att man under ett uppstartsskede finansierar sitt företagande genom en anställningsinkomst. Kvittningen gör du som ett allmänt avdrag på deklarationsblankett INK1.

Höj din lön och sänk skatten på utdelningen (aktiebolag)

För den som har möjlighet att utnyttja löneunderlaget (vilket man i ett enmansbolag med bara ägarlönen kan göra redan vid en månadslön på ca 33 000 kr), kan det vara lönsamt att ta ut mer av bolagets överskott som lön. Detta trots krav på en viss lön för aktieägaren enligt spärregeln.
Nu är det inte alla förunnat att driva så lönsamma företag att man kan ta ut hela gränsbeloppet (inklusive lönebaserad utdelning) varje år. Men ett outnyttjat gränsbelopp ett år övergår till att bli ett sparat utdelningsutrymme nästa år, dessutom med ränteuppräkning. Efter några år kan det sparade utdelningsutrymmet uppgå till ansenliga belopp vilket innebär att du vid en framtida utdelning eller försäljning av ditt bolag kan skatta 20%.

Beräkna alltid kapitalunderlaget för räntefördelning! (enskild firma)

Även om du inte utnyttjar räntefördelning, bör du beräkna kapitalunderlaget och sparad räntefördelning varje år. Beloppet kan nämligen sparas och utnyttjas kommande år. I och med ränta på ränta-effekten kan du ha ett stort sparat belopp att använda för att exempelvis kvitta mot återförda periodiseringsfonder när du någon gång i framtiden lägger ner den enskilda näringsverksamheten. En annan situation är att du säljer en näringsfastighet, exempelvis en skogsfastighet, med vinst och då återlägger gjorda värdeminskningsavdrag och skogsavdrag i näringsverksamheten.

Inlåning till bolaget (aktiebolag)

Om du lånar ut pengar till ditt bolag har du möjlighet att ta ut lågbeskattad ränta. Räntan tar du upp till beskattning i inkomstslaget kapital på samma sätt som alla andra räntor, och du betalar 30% skatt på räntebeloppet.

Se upp med att ta ut för hög ränta på din inlåning – överränta räknas som lön för aktiva delägare och som utdelning för passiva delägare.

Se till att betraktas som aktiv näringsidkare! (enskild firma)

Som näringsidkare kan du anses bedriva aktiv eller passiv näringsverksamhet. Det finns en rad fördelar med att betraktas som aktiv. Det är bara underskott i aktiv nystartad näringsverksamhet som får kvittas mot andra förvärvsinkomster, bara aktiv näringsverksamhet ger jobbskatteavdrag och det är bara överskott från aktiv näringsverksamhet som räknas som pensions- och sjukpenninggrundande, osv. Se därför till att uppfylla villkoren för aktiv näringsverksamhet. 

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!