Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Hobbyverksamhet (hobby)

Starta företag - Hobbyverksamhet (hobby) - ctl00_cph1_faktagranskadImg

En hobbyverksamhet är en verksamhet som normalt är både varaktig och självständig men som skiljer sig från en näringsverksamhet genom att den inte bedrivs med vinstsyfte. 

Publicerad: 2019-03-09

Vanliga exempel på hobbyverksamhet är hemslöjd, biodling, travverksamhet och kulturarbete.

Beskattning

Inkomster och utgifter i en hobbyverksamhet hör till inkomstslaget tjänst men hanteras separat från andra inkomster och utgifter i inkomstslaget. Resultatet av hobbyverksamheten beräknas för sig och ett underskott får inte dras av från övriga tjänsteinkomster utan får bara sparas för att kvittas mot framtida hobbyinkomster. Underskottet får sparas i högst fem år.

Ger hobbyverksamheten ett överskott beskattas detta i inkomstslaget tjänst samtidigt som det blir egenavgifter på överskottet. Den sammantagna skatteeffekten blir då precis som i en enskild firma.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!