VeaLearn

Utbildning när du vill och var du vill

– webbkurser du går i din egen takt

Att gå en webbkurs är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att ta till sig nya kunskaper eller hålla sig uppdaterad. Du slipper kostnader för resa och logi och kan gå kursen precis när det passar dig. 

Du går kursen i din egen takt – med datorn, din smartphone eller din surfplatta. Du har tillgång till din kurs i sex månader från aktivering.

Kurser

VeaLearn - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg5318_Image1

Bokföring I – eKurs

Grundläggande bokföringskurs online där du lär dig bokföra köp, försäljningar och andra affärshändelser. Vi tittar också på de olika rapporter du kan ta ut från bokföringen. Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen takt. Du slipper restid, reskostnader och logiko...

Läs mer »
VeaLearn - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg13877_Image1

Bokslut och årsredovisning I – eKurs

En grundläggande bokslutskurs för dig som i dag arbetar med löpande bokföring och vill lära dig upprätta bokslut och årsredovisning i ett mindre aktiebolag (K2). Vi arbetar praktiskt med ett övningsföretag som vi följer hela vägen i bokslutsarbetet. Kursen bygger på K2-regle...

Läs mer »
VeaLearn - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg5312_Image1

Enskild firma eller aktiebolag – eKurs

I den här kursen lär du dig hur enskild firma och aktiebolag fungerar och vilka fördelar och nackdelar som finns med respektive företagsform

Läs mer »
VeaLearn - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg5316_Image1

Förmåner – eKurs

Förmåner är en webbkurs som ger dig full koll på den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. En del förmåner beskattas fullt ut. Andra beskattas enligt ett förmånligt schablonvärde, medan vissa är helt skattefria

Läs mer »
VeaLearn - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg11553_Image1

Pensionsplanering för företagare – eKurs

Hur planerar man bäst för sin pension som företagare? Vad är lönsammast och vad är tryggast? Vilka metoder finns det egentligen och vilka skatteregler gäller? Under den här handfasta och praktiskt inriktade webbkursen lär du dig mer om detta komplexa område

Läs mer »
VeaLearn - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg5317_Image1

Moms i praktiken – eKurs

Moms i praktiken är en kurs där du lär dig hur momsreglerna fungerar vid köp och försäljningar av varor och tjänster inom Sverige och internationellt. Momsredovisning, momsdeklaration och faktureringsregler är andra områden vi ägnar stort utrymme

Läs mer »
VeaLearn - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg13483_Image1

Momsnyheter 2020 – eKurs

Under den här webbkursen får du en utförlig genomgång och förklaring av alla momsnyheterna. Du får även tips och råd om hur du bör agera till följd av nyheterna

Läs mer »
VeaLearn - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg13485_Image1

Personalnyheter 2020– eKurs

Under denna webbkurs blir du uppdaterad på de viktigaste nyheterna på personalområdet 2020. Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med personal- och löneadministration eller som har arbetsgivaransvar

Läs mer »
VeaLearn - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg11593_Image1

Redovisningsnyheter 2020 – eKurs

Med webbkursen Redovisningsnyheter blir du uppdaterad på alla nyheter som beslutats och som föreslås på redovisningsområdet för 2020

Läs mer »
VeaLearn - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg5319_Image1

Representation – eKurs

Representation är en webbkurs helt inriktad på skatte- och momsreglerna kring representation. Du lär dig vad som är avdragsgill respektive inte avdragsgill representation och vilka beloppsgränser som gäller. Hur momsen hanteras och i vilka fall det kan uppstå en förmån för de...

Läs mer »
VeaLearn - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg5320_Image1

Semester – eKurs

Under denna webbkurs får du en rejäl genomgång av de regler och beräkningar som ligger till grund för semesterhanteringen. Kursen bygger på semesterlagens bestämmelser men vi tittar även på kollektivavtalens vanligaste regler för bland annat semesterlön

Läs mer »
VeaLearn - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg13316_Image1

Skatteplanering i enskild firma – eKurs

En högintressant kurs för dig med enskild firma eller som jobbar med deklarationer och bokslut för enskilda firmor. Vi tittar bland annat på vilka skattemässiga alternativ som är bäst

Läs mer »
VeaLearn - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg11555_Image1

Traktamente – eKurs

I den här webbkursen lär du dig hur skattereglerna för anställda och företagare i samband med tjänsteresor fungerar. Vi går bland annat igenom vilka krav som måste vara uppfyllda för att skattefritt traktamente ska kunna betalas ut och med vilka belopp

Läs mer »