Aktuella stödåtgärder pga corona

Det är inte lätt att hålla koll på vilka stödåtgärder till följd av coronapandemin som fortfarande är aktuella för företagare och anställda. Här får du en sammanfattning av hur det ser ut i dagsläget.

2020-10-01
Aktuella stödåtgärder i oktober 2020: 
  •  Utökade regler om korttidsarbete tillämpas från och med 16 mars till och med 31 december 2020.
  •  Omställningsstödet förlängs. Stödet ska nu kunna sökas även för maj–juli 2020. Reglerna kommer att   ändras något jämfört vad som gällde för marsapril.
  • Ersättning för sjuklönekostnader – för redovisningsperioderna apriljuli lämnades ersättning med 100% av sjuklönekostnaderna. För redovisningsperioderna augusti–december 2020 (deklarationsdatumen 12 september – 17 januari) lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del sjuklönekostnaderna överstiger ett visst belopp.
  • Karens och sjukpenning för näringsidkare  förlängs fram till 31 december 2020. Stödet innebär enligt tidigare beslut att egenföretagare från och med 11 mars 2020 har rätt till en schablonersättning (sjukpenning från Försäkringskassan) på 804 kr per dag för dag 114 under sjukperioden
  • Karens för anställda  förlängs fram till 31 december 2020. Stödet innebär att anställda som har fått karensavdrag från och med 11 mars 2020 har rätt till en schablonersättning (sjukpenning från Försäkringskassan) på 700 kr. Från och med 1 juni 2020 är schablonersättningen 804 kr.
  •  Slopandet av sjukintyg (första 14 dagarna) för anställda förlängs fram till 31 december 2020.
  • Anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatteavdrag och moms  kan sökas för tre av redovisningsperioderna januariseptember 2020. För kvartalsmoms kan anstånd dock beviljas för högst en redovisningsperiod. För helårsmoms kan anstånd beviljas för moms som ska redovisas under perioden 27 december 202017 januari 2021.
  • Skattefri parkering  tillgång till fri parkering på arbetsplatsen är skattefritt under perioden aprildecember 2020.
  • Skattefri ”coronagåva” – arbetsgivare kan ge sina anställda skattefria gåvor (ej kontanter) upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kr inklusive moms/anställd under perioden juni-december 2020.
  • Förmån av fria taxiresor – för anställda som normalt använder kollektivtrafik för sina arbetsresor värderas fria taxiresor från och med mars 2020 till högst vad en motsvarande resa med kollektivtrafik skulle ha kostat. Detta gäller så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken gäller.