Avkastning på totalt kapital  

Nyckeltalet avkastning på totalt kapital (kallas även räntabilitet på totalt kapital) visar företagets förmåga att skapa lönsamhet i förhållande till det kapital som finns till förfogande. Det är ett av de allra vanligaste avkastningstalen. 

2019-05-02

Avkastning på totalt kapital = Vinst efter finansiella intäkter / Totala tillgångar

Påverkas av företagets hela verksamhet

Nyckeltalet omfattar företagets resultat inklusive ränteintäkterna men exklusive räntekostnaderna. Vi ser alltså hur framgångsrikt företaget har lyckats skapa vinster med hjälp av samtliga tillgångar
i företaget. I detta läge är det inte så intressant hur tillgångarna harfinansierats. Därför bortser man från räntekostnaderna i formeln.

Observera!
Avkastningen på totalt kapital påverkas av företagets hela verksamhet. Faktorer som prissättning, rationaliseringar, investeringar och resursutnyttjande är viktiga beståndsdelar i nyckeltalet. Genom att förbättra dessa områden kommer företaget också att visa bättre avkastning.
Avkastningsnivå

Det finns ingen direkt tumregel för nivån på kapitalavkastningen men du kan få en viss uppfattning om nivåerna genom medianvärdena för olika branscher nedan.

Trendanalys och lönsamhetsproblem

Avkastningen på totalt kapital beräknas ofta i en trendanalys över de senaste åren. På så sätt kan man se hur avkastningen har utvecklats i företaget. En negativ trend tyder på att det finns problem i företaget som förtjänar ytterligare analys. Dessa lönsamhetsproblem har vanligen följande huvudorsaker:

  • dåliga marginaler i affärsverksamheten
  • för låg kapitalomsättningshastighet
  • för stor kapitalbindning i rörelsekapital.

Vid förlustår blir räntabiliteten negativ. Detta följer rent matematiskt av formeln för nyckeltalet. Som regel redovisas inte nyckeltalet annat än som ”NEG” i rapporterna vid förluster.

Statistik över avkastning på totalt kapital i olika branscher

SCB:s branschstatistik visar de viktigaste nyckeltalen för alla branscher (SNI-koder). Här ser du avkastningen på totalt kapital för de större branscherna i svenskt näringsliv. Siffrorna avser företag med 1–19 anställda.

Bransch Avkastning på totalt kapital, % (medianvärde)
Alla branscher (utom fastighetsförvaltning) 12,7
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning 4,9
Mark-, bygg- och anläggningsarbeten 11,2
Detaljhandel (utom med motorfordon) 6,5
Transport- och magasineringsföretag  7,1
Hotell, restaurang och bar 7,5
Informations- och kommunikationsverksamhet  20,1
Utbildning, sjukvård och andra tjänster  21,4
Metallindustri (ej maskiner och apparater)  10,3
Byggentreprenörer 10,6
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 13,1
Parti- och provisionshandel (utom med motorfordon) 8,4
Åkerier och flyttfirmor 6,8
Programvaruproducenter, datakonsulter mfl 24,9
Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation 19,8
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer mfl 21,8
Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 21,1


Källa: SCB Branschstatistik

Läsa mer

I boken Företagets ekonomi får du alla viktiga ekonomiska nyckeltal, rapporter och begrepp utförligt förklarade. Finns som tryckt bok och e-bok.