Bokföra försäljning av presentkort

Här följer en genomgång av hur man bokför försäljning av presentkort och vad som gäller om de inte blir inlösta. 

2019-03-12

När företaget säljer ett presentkort betraktas det normalt som ett förskott från kund (och därmed som en skuld till kunden).

Försäljning presentkort - obestämd vara eller tjänst (flerfunktionsvoucher)

Om presentkortet gäller för olika obestämda varor och tjänster är presentkortet en så kallad flerfunktionsvoucher. När du säljer en flerfunktionsvoucher vet du vid det tillfället inte vilken momssats som ska användas eftersom presentkortet kan utnyttjas till flera olika varor och tjänster. Försäljningen av presentkortet bokförs som en skuld tills det utnyttjas och någon moms redovisas alltså inte i det här skedet.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
19101 000
24211 000

 Ett presentkort har sålts för 1 000 kr [2421] och betalningen görs till kassan [1910].

Betalning görs med presentkort

Först när presentkortet löses in innebär transaktionen en intäkt för företaget. Eftersom det rör sig om en flerfunktionsvoucher redovisas momsen först när presentkortet utnyttjas.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
24211 000
3001800


2610200

En kund handlar för 1 000 kr och betalar med ett presentkort (flerfunktionsvoucher). Transaktionen betraktas som en försäljning [3001] för 800 kr plus utgående moms [2610] med 200 kr. Presentkortsskulden [2421] minskar med 1 000 kr.

Försäljning av presentkort som avser en bestämd vara eller tjänst (enfunktionsvoucher)
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
19101 0002421800


2610
200

En kund köper ett presentkort för 1 000 kr. Presentkortet gäller för en speciell vara och är därmed en så kallad enfunktionsvoucher. Därmed ska utgående moms [2610] redovisas direkt vid betalningen med 200 kr. Transaktionen ses som ett förskott från kund [2421] och där bokförs nettot 800 kr (som sedan bokas om till ett intäktskonto när presentkortet löses in).

1 januari 2019 infördes EU-anpassade regler om vouchers i momslagen. Dessa regler innebär att även om kunden kan lösa in ett presentkort mot olika varor eller tjänster så är det en enfunktionsvoucher om varorna och tjänsterna har samma momssats (om t ex en butik säljer ett presentkort som bara kan användas vid köp i butiken och allt som sälj i butiken är momspliktigt med 25%). Presentkortet är därmed en enfunktionsvoucher och 25% moms ska redovisas redan vid försäljningen. Man tar dock inte upp någon intäkt vid detta tillfälle utan bokför betalningen exklusive moms som ett förskott från kund.

Betalning görs med presentkort (enfunktionsvoucher)
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
242180030xx800

En kund handlar för 1 000 kr och betalar med ett presentkort (enfunktionsvoucher). Transaktionen betraktas som en försäljning (30xx) för 800 kr. Presentkortsskulden (2421) minskar med 800 kr. Vid betalning med en enfunktionsvoucher är momsen redan redovisad. När vouchern sedan löses in redovisar man en intäkt i företaget. (Den intäkt som redovisas vid utnyttjandet av presentkortet ska inte tas upp som momspliktig omsättning. Det är därför praktiskt att lägga upp ett eget intäktskonto som inte tas med i momsdeklarationen).

Oinlösta presentkort

Presentkorten bör numreras och ha ett sista giltighetsdatum. När detta datum har passerats, bokas skulden bort och beloppet bokförs som en momsfri sidointäkt. Observera att beloppet inte tas upp som en momsfri försäljning i skattedeklarationen. Detta är ingen omsättning överhuvudtaget i momslagens mening.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
24218003690800

Den sista i månaden ser butiksinnehavaren att det finns oinlösta present-kort till ett värde av 800 kr, vars giltighetstid upphör. Beloppet bokas bort från presentkortsskulden [2421] och krediteras en momsfri sidointäkt [3690].

Presentkorten bör numreras och ha ett sista giltighetsdatum. När detta datum har passerats, bokas skulden bort och beloppet bokförs som en momsfri sidointäkt. När det gäller enfunktionsvouchrar ska inte någon justering på momsen göras eftersom momsplikten redan inträffat. Momsskyldigheten för flerfunktionsvouchrar har ännu inte inträffat när sista dagen för inlösen har passerats. Även om innehavaren av kortet haft möjlighet att lösa in det ska någon moms inte redovisas eftersom den situation som ligger till grund för momsskyldighetens inträde inte har inträffat. Beloppet bör inte bokföras som en försäljning, eftersom transaktionen inte ska påverka bruttovinsten.