Bokföra försäljning av presentkort

Här följer en genomgång av hur man bokför försäljning av presentkort och vad som gäller om de inte blir inlösta. 

2019-03-12

När företaget säljer ett presentkort betraktas det normalt som ett förskott från kund (och därmed som en skuld till kunden).

Försäljning presentkort - obestämd vara eller tjänst (flerfunktionsvoucher)

Om presentkortet gäller för olika obestämda varor och tjänster är presentkortet en så kallad flerfunktionsvoucher. När du säljer en flerfunktionsvoucher vet du vid det tillfället inte vilken momssats som ska användas eftersom presentkortet kan utnyttjas till flera olika varor och tjänster. Försäljningen av presentkortet bokförs som en skuld tills det utnyttjas och någon moms redovisas alltså inte i det här skedet.

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
19101 000
24211 000