Fakturerade eget bolag – lön eller inte?

 Skatteverket beslutade att ersättningen från aktiebolaget till ägarens enskilda firma skulle betraktas som lön. Kammarrätten ansåg att den enskilda firman var en självständig näringsverksamhet och undanröjde beslutet.

2019-03-08
Flyttade över verksamheten till ett aktiebolag

Olle ombildade sin skogsentreprenörsverksamhet från enskild näringsverksamhet till aktiebolag. Samtliga skogsmaskiner flyttades över till aktiebolaget. Till verksamheten hörde även en verkstad som lämnades kvar i den enskilda firman tillsammans med en jordbruksfastighet. I verkstaden utförde Olle reparationer och service på aktiebolagets skogsmaskiner och fakturerade bolaget 225 000 kr inklusive moms för detta. Förutom sitt eget aktiebolag fakturerade Olle ett fåtal andra externa kunder.

Godkändes inte av Skatteverket

Skatteverket godkände inte faktureringen till det egna aktiebolaget utan beslutade att utbetalningen till den enskilda firman istället skulle betraktas som lön till Olle.

Näringsverksamhet ska bedrivas självständigt

Skatteverket ansåg att det arbete med reparationer och underhåll som den enskilda firman utfört för aktiebolagets räkning inte var så självständigt att det kunde betraktas om näringsverksamhet. Det var istället fråga om ett anställningsförhållande mellan Olle och aktiebolaget.

Beslutet överklagades och Skatteverket fick först rätt i förvaltningsrätten men kammarrätten gjorde en annan bedömning.

Uppfyller kraven för näringsverksamhet

Kammarrätten skriver i sin dom att om en näringsidkare vill driva sin verksamhet i både enskild firma och i ett aktiebolag finns inga andra hinder än kraven på att verksamheten drivs yrkesmässigt och självständigt.

Skatteverkets beslut undanröjdes

Enligt kammarrätten medförde Skatteverkets beslut en inskränkning av näringsfriheten, vilket i detta fall betydde att Olle hindrades från att bedriva sin skogsentreprenörsverksamhet i ett aktiebolag. Så länge som en del av näringsverksamheten drivs i en enskild firma finns det inga hinder att kvitta inkomsterna i den enskilda firman mot utgifterna i aktiebolaget. Kammarrätten ansåg att det inte fanns något lagligt stöd för Skatteverkets beslut som därmed undanröjdes.