Ingen kostförmån för måltidsgåvor

Riksdagen har beslutat att kostförmån vid måltidsgåvor inte ska beskattas under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan något krav på motprestation. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2021 men ska tillämpas retroaktivt på förmåner som lämnas efter 29 februari 2020.

2020-11-30
Måltidsgåvor under coronapandemin

Under den pågående coronapandemin, men också vid bekämpningen av skogsbränderna 2018, har det tagits många initiativ för att på olika sätt visa stöd och uppskattning. Ett sätt har varit att lämna ”matgåvor” till anställda inom sjukvård och räddningstjänst.

Matgåvorna har ibland lämnats direkt från allmänheten till de anställda, men i vissa fall är det arbetsgivaren som samlat in och lämnat vidare gåvorna till sin personal. Detta har i sin tur aktualiserat frågan om hur matgåvorna ska behandlas i förhållande till reglerna om kostförmån.

Ingen kostförmån vid särskilda fall

Det har inte bedömts som rimligt att denna typ av matgåvor ska förmånsbeskattas. För att regelsystemet ska bli enkelt och tydligt, både för de som lämnar gåvorna och för de som tar emot dem, har riksdagen nu beslutat att införa nya regler om hur dessa matgåvor ska bedömas skattemässigt.

Enligt riksdagens beslut blir det inte någon skattepliktig kostförmån under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan något krav på motprestation.