Kundreskontra – vad är det?

En kundreskontra fungerar som en databas för kundfakturor. I kundreskontran kan du enkelt se om en faktura är betald, obetald eller förfallen. Det går även att ändra vissa uppgifter direkt i reskontran. Här får du snabbt en tydlig överblick över alla era producerade fakturor och kan se de dokument som du kopplat till fakturan. 

2018-01-10

Du kan bland annat redigera faktura- och betaluppgifter, sortera fakturor efter kund, datum, belopp eller fakturanummer och man kommer också åt att se eller redigera kundens uppgifter. I kundreskontran kan du sortera om du vill se alla fakturor inom ett visst datum eller bara fakturor för en viss kund, så du enkelt kan hitta den eller de fakturor du vill se. Du kan även ta fram alla obetalda fakturor för att få en överblick.

Automatisk bokföring

Kundreskontran i ligger vid sidan av bokföringen men i våra faktureringsprogram  går det enkelt att koppla ihop så att fakturorna och betalningarna du skapar i kundreskontran bokförs automatiskt i BL Bokföring. Den kan även vara kopplad till vårt program BL Tidredovisning och skapa fakturor utifrån den tid som du har registrerat i programmet.