Nya fält i individuppgiften i AGI

För anställda som saknar personnummer eller samordningsnummer ska du från 1 september 2023 lämna uppgift om betalningsmottagarens födelseort i arbetsgivardeklarationen (AGI). Tidigare har man endast behövt komplettera med adress i dessa fall.

2023-10-18

Det innebär alltså att du i de fall där du angett ett person-/samordningsnummer som är ofullständigt och därmed slutar på 0000 behöver komplettera anställdakorten för dessa personer med uppgift om födelseort, landskod födelseort samt medborgarskap.

För att kunna göra detta krävs att du har version 2023.4.102 (eller senare) av BL Administration. I versionen öppnas nya fält på anställdakortets flik Grunduppgifter när du anger ett personnummer som inte är fullständigt.

Fälten du angett här hämtas till arbetsgivardeklarationens nya fält.

Du behöver fylla i samtliga fält för att kunna lämna in din AGI på fil eller via API:et mot Skatteverket. Det kan därför vara bra att redan i god tid inför inlämningen ta reda på uppgifter om du har anställda som berörs av detta.