Nyhetsbrev version 2023.2.100

Nu finns BL Administration version 2023.2.100 för nedladdning. Ladda ner och installera versionen under Hjälp – Hämta ny version eller via Mina sidor på vår hemsida.

2023-06-01

Nyheter i version 2023.2.100

Nedan listas de större förändringar som gjorts i programmet sedan 2023.1.100 som släpptes i januari 2023.

Förbättringar i tolkning

Vi har gjort tolkningen betydligt snabbare! Det innebär att du kommer få dina tolkresultat direkt i samband med att underlaget landar i databasen, utan att behöva vänta. Detta gäller oavsett på vilket sätt underlaget kommer in (via mobilappen, e-postportalen eller genom uppladdning inifrån BLA). Detsamma gäller om du väljer att tolka om ett dokument (snabbknappen Tolkning) – du har den nya tolkningsposten så fort listan uppdaterats.

Vi har också gjort visuella ändringar och du ser skillnaderna i den lista som presenterar de ohanterade underlagen som finns i databasen. Listan hittar du under Registrering leverantörsfakturor, knappen Skannade underlag och i verifikationsregistreringen, knappen Underlag.

Om tolkningen gått bra visas numera en blå robot i kolumnen längst till vänster, har den inte lyckats är roboten röd. Vid misslyckad tolkning kan du också markera raden och hålla musen ovanför så visas anledningen till att en fil inte tolkats.

En ny kolumn har också tillkommit, som visar om ett underlag tolkats som kvitto (ikon med kassaapparat) eller leverantörsfaktura (ikon med dokument). Om du har aktiverat automatregistrering och markerar en rad där tolkningen lyckats (blå robot) visas anledningen till att en faktura eller ett kvitto inte automatregistreras. Detta kan bero på flera olika anledningar, exempelvis att underlaget redan registrerats, någon uppgift som krävs inte kunnat utläsas av tolkningen mm.

Använder du inte redan vår automatregistrering? Läs mer om funktionen här

I bakgrunden har även andra förbättringar kring tolkning gjorts, bland annat vad gäller feedback till roboten på hur du vill hantera liknande underlag framåt. Det innebär att inlärningsdata skickas tillbaka till roboten på ett annat sätt, vilket också är mer heltäckande än tidigare.

Statusändringar i byråstöd

Du har sedan tidigare kunnat göra statusändringar i byråstöd direkt från BL Administration (även från BL Skatt och BL Bokslut), vilket är en fördel eftersom du slipper hoppa mellan de olika programmen medan du arbetar med ett uppdrag/en tjänst. Nytt i denna version är att det framgår vilken användare som gjort ändringen (i stället för EXTERN som det stått tidigare), under förutsättning att du jobbar med företagslistan i molnet.

Lön Plus
Koppla semesterskuldslistan till verifikat

När semesterskulden bokförs i samband med uppdatering av lönerna (eller via knappen Bokför under Aktivitet – Semesterskuld) kopplas en komplett semesterskuldslista som bilaga till den verifikation som skapas. Du ser att dokumentet kopplats i exempelvis verifikationskontrollen, och du kan också klicka dig in på Dok-knappen för att öppna underlaget.