Räntetäckningsgrad  

Räntetäckningsgraden är ett nyckeltal som mäter företagets förmåga att betala de finansiella kostnaderna. Räntetäckningsgraden kallas ibland förräntningsmarginalen. 

2019-11-06

Räntetäckningsgraden anges i procent eller ggr. Är räntetäckningsgraden lägre än 1 ggr/100% innebär det att resultatet inte ens räcker till att betala de finansiella kostnaderna. Det visar också att ett företag med stora skulder och stora finansiella kostnader kräver ett högre resultat och därför kan ha en hög inneboende risk i den skuldbörda man dragit på sig.

Räntetäckningsgraden = Rörelseresultat + Finansiella intäkter / Finansiella kostnader

Statistik över räntetäckningsgraden i olika branscher

SCB:s branschstatistik visar de viktigaste nyckeltalen för alla branscher (SNI-koder). Här ser du medianvärden för räntetäckningsgraden för de större branscherna i svenskt näringsliv. Siffrorna avser företag med 1–19 anställda.

Bransch Räntetäckningsgrad ggr (medianvärde)
Alla branscher (utom fastighetsförvaltning) 49,1
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning 5,5
Mark-, bygg- och anläggningsarbeten 22,7
Detaljhandel (utom med motorfordon) 9,2
Transport- och magasineringsföretag  7,2
Hotell, restaurang och bar 9,7
Informations- och kommunikationsverksamhet  301,9
Utbildning, sjukvård och andra tjänster  280,6
Metallindustri (ej maskiner och apparater)  19,9
Byggentreprenörer 32,1
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 36,0
Parti- och provisionshandel (utom med motorfordon) 18,3
Åkerier och flyttfirmor 6,5
Programvaruproducenter, datakonsulter mfl 525,2
Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation 303,4
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer mfl 367,6
Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 472,4


Källa: SCB Branschstatistik

Läsa mer

I boken Företagets ekonomi får du alla viktiga ekonomiska nyckeltal, rapporter och begrepp utförligt förklarade. Finns som tryckt bok och e-bok.