Rörelseresultat per anställd – så räknar du

Nyckeltalet rörelseresultat per anställd mäter verksamhetens resultat dividerat med antalet anställda. Man kan också uttrycka det så att nyckeltalet visar de anställdas bidrag till att ge en vinst. Rörelseresultatet är resultatet före finansiella poster, bokslutsdispositioner
och skatt. 

2019-05-02
Rörelseresultat per anställd =

(Rörelseintäkterna – Rörelsekostnaderna) / Medelantalet anställda 

Till skillnad från det närliggande nyckeltalet nettoresultat per anställd tar rörelseresultat per anställd inte någon hänsyn till företagets kapitalbehov av eller avkastning.

Statistik över rörelseresultatet per anställd i olika branscher

SCB:s branschstatistik visar de viktigaste nyckeltalen för alla branscher (SNI-koder). Här ser du medianvärden för rörelseresultat per anställd för de större branscherna i svenskt näringsliv. Siffrorna avser företag med 1–19 anställda.

Bransch Rörelseresultat per anställd tkr (medianvärde)
Alla branscher (utom fastighetsförvaltning) 71
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning 154
Mark-, bygg- och anläggningsarbeten 69
Detaljhandel (utom med motorfordon) 35
Transport- och magasineringsföretag  54
Hotell, restaurang och bar 21
Informations- och kommunikationsverksamhet  122
Utbildning, sjukvård och andra tjänster  96
Metallindustri (ej maskiner och apparater)  70
Byggentreprenörer 51
Specialiserade bygg- och anlägg­nings­entre­pre­nörer 71
Parti- och provisionshandel (utom med motor­fordon) 81
Åkerier och flyttfirmor 66
Programvaruproducenter, datakonsulter mfl 166
Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation 114
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer mfl 153
Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 116


Källa: SCB Branschstatistik

Läsa mer

I boken Företagets ekonomi får du alla viktiga ekonomiska nyckeltal, rapporter och begrepp utförligt förklarade. Finns som tryckt bok och e-bok.