Semesterdagar vid byte av arbetsgivare

Vi har anställt en ny medarbetare som innan anställningen hos oss var föräldraledig hos sin gamla arbets­givare. Hon fick då 120 semester­lönegrundande frånvarodagar. Nu ska hon vara föräldraledig igen (för samma barn). Har hon rätt till 120 nya semesterlönegrundande frånvarodagar hos oss? 

2019-03-02
Svar:

Nej, semesterlönegrundande frånvaro vid föräldraledighet är högst 120 dagar per barn. Om den anställde redan har varit föräldraledig under 120 dagar hos den gamla arbetsgivaren är ni alltså inte skyldiga att ge henne några ytterligare semesterlönegrundande frånvarodagar vid föräldraledighet för samma barn.