Sjuk under ­semestern – vad gäller då?

Vad gäller om en anställd blir deltidssjukskriven under semestern? Kan den anställde få sjuklön och semesterlön för del av dag? 

2019-03-05
Svar:

Om den anställde blir sjuk under semestern har denne möjlighet att avräkna sjukdagarna från semesterledigheten. Men, detta gäller enbart vid hela sjukdagar (semesterdagar kan bara tas ut i hela dagar). Är den anställde sjuk endast en del av dagen behöver arbetsgivaren inte avräkna denna dag från semesterledigheten.