Sjukförsäkringsavgift och karensdagar

Här hittar du en tabell över sjukförsäkringsavgift och karensdagar från 2014 och framåt. 

2023-12-20

Sjukförsäkringsavgift och karensdagar

 202420232022202120202019201820172016
1 karensdag 3,773,84%3,84%3,93% 3,92% 3,97% 4,80% 4,76% 5,32%
7 karensdagar 3,643,64%3,64%3,64% 3,64% 3,64% 4,44% 4,44% 4,94%
14 karensdagar 3,533,57%3,59%3,53% 3,54% 3,55% 4,35% 4,35% 4,85%
30 karensdagar 3,333,35%3,36%3,33% 3,34% 3,35% 4,11% 4,09% 4,53%
60 karensdagar 3,083,08%3,09%3,08% 3,10% 3,11% 3,82% 3,78% 4,19%
90 karensdagar 2,912,90%2,91%2,91% 2,92% 2,94% 3,62% 3,56% 3,93%


De dagar i början av en sjukskrivning som man inte får ersättning för kallas karensdagar. En aktiv enskild näringsidkare kan välja att ha 1, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar. 7 karensdagar gäller om något val av annan karenstid inte har gjorts. Ju fler karensdagar, desto lägre blir sjukförsäkringsavgiften.

Sjukförsäkringsavgiften är en del av egenavgifterna.

På den del av den sammanlagda inkomsten (av både tjänst- och näringsverksamhet) som överstiger 10 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar (dvs 573 000 kr under 2024 och 525 000 kr under 2023).