Tillfälligt arbete – vad gäller?

Den som har ett tillfälligt arbete på en annan ort än bostadsorten kan få göra skatteavdrag för ökade levnadskostnader på arbetsorten. Reglerna gäller enbart inkomstslaget tjänst (inte näringsverksamhet). Här går vi kortfattat igenom kraven för att få avdrag. 

2023-12-20

För att få avdrag krävs att

  • arbetet avser en kortare tid,
  • arbetet visserligen inte är kortvarigt, men ändå tidsbegränsat, t ex arbete inom byggnads- och anläggningsbranschen,
  • du ska arbeta på flera platser, eller
  • det av någon annan anledning inte kan krävas att du ska flytta från bostadsorten.

Det krävs dessutom att avståndet mellan bostaden och arbetsorten är längre än 50 km och att du övernattar på arbetsorten.

Uppfyller du kraven får du dra av ökade levnadskostnader plus den faktiska logikostnaden. Om den faktiska logiutgiften inte kan visas får du dra av ett schablonbelopp på 145 kr/natt för inkomståret 2024 och 130 kr för inkomståret 2023. Vid tillfälligt arbete utomlands är schablonavdraget för logi 50% av Skatteverkets normalbelopp för det aktuella landet.

Ökade levnadskostnader

Avdraget för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete är antingen den faktiska kostnadsökningen för måltider och diverse småutgifter för t ex tidning och telefon, eller ett schablonavdrag. Avdraget får från och med inkomståret 2008 enbart göras under den första månaden.

Schablonavdraget är 145 kr för inkomståret 2024 och 130 kr för inkomståret 2023 per hel dag för tillfälligt arbete inom Sverige.

Schablonavdraget för ökade levnadskostnader utomlands är 50% av normalbeloppet.

För dagar då du varit i mer än ett land gäller beloppsgränserna för det land där du tillbringat den största delen av dagen (kl 06.00–24.00).

Reducerat avdrag

Har du fått fria måltider ska avdraget reduceras.