Vad är en reskontra?

En reskontra fungerar som en databas med t ex kunder, leverantörer eller anställda. I en kundreskontra kan du t ex samla uppgifter om kunderna, obetalda och betalda fakturor, returer, påminnelser, mm. En leverantörsreskontra fungerar på motsvarande sätt men gäller naturligtvis leverantörerna. I lönereskontran lägger du in uppgifter om de anställda, ledigheter, utbetalda löner, semesterberäkningar mm. 

2019-02-17

Dessa register finns vid sidan om den vanliga bokföringen, men kan vara hoplänkade med bokföringen i olika redovisningssystem. Reskontrorna kan föras manuellt eller i datorn.

Kundreskontra

I kundreskontran registreras kundfakturorna, dvs de fakturor som skickas till kunder. De sammanställs i en kundfakturajournal som summeras till en bokföringsorder som tillsammans med kundfakturajournalen utgör underlag för bokföringen.

När kunderna betalar registrerar man det i kundreskontran. Inbetalningarna sammanställs i en inbetalningsjournal som också den summeras till en bokföringsorder. Inbetalningsjournalen och bokföringsordern utgör underlag till bokföringen.

Leverantörsreskontra

I leverantörsreskontran registreras alla inkommande leverantörsfakturor. De sammanställs i en leverantörsfakturajournal som summeras till en bokföringsorder som tillsammans med leverantörsfakturajournalen utgör underlag till bokföringen.

När leverantörsfakturorna blivit betalda registreras det i leverantörsreskontran. Betalningarna sammanställs i en utbetalningsjournal som också den summeras till en bokföringsorder. Utbetalningsjournalen och bokföringsordern utgör underlag till bokföringen.

Lönereskontra

I lönereskontran registreras de anställdas löner. Lönerna sammanställs i en lönejournal som summeras till en bokföringsorder som tillsammans med lönejournalen utgör underlag till bokföringen.

Anläggningsreskontra

Eftersom varje anläggningstillgång (inventarier, byggnader mm) ska värderas för sig i bokslutet måste man hålla reda på vilka anläggningstillgångar man har i företaget. Det gör man genom att använda sig av ett anläggningsregister. Under året registreras alla köp, försäljningar och utrangeringar (förstörda eller stulna tillgångar) i anläggningsregistret. Registret bearbetar och beräknar vilka avskrivningar du ska göra i bokföringen. Läs mer om avskrivningar här.

Du kan även ta ut en sammanställning över vilka anläggningstillgångar företaget har och vilket värde de har i bokföringen.