Visning Fora månadsrapportering

– så här gör du!

Från och med 2024 ska arbetares löner rapporteras till Fora varje månad. Utbetalda löner rapporteras månaden efter utbetalningsmånaden.

2024-02-05

Personer som ska rapporteras till Fora varje månad är arbetare som fått en kontant bruttolön under föregående månad. Ett krav för att lönerna och uppmärkningen ska kunna skickas in till Fora är att den anställde har ett fullständigt personnummer eller samordningsnummer, samt att det vid samordningsnummer finns en fullständig adress inklusive landskod angiven på anställdakortet. Samtliga arbetare måste märkas upp med en giltig uppmärkningskod innan löner kan rapporteras.

I BL Administration finns det stöd för den nya uppmärkningen och rapporteringen från version 2024.2.100 och framåt. Programmet hämtar uppmärkningskoder, sk FOK-koder, som är giltiga för det aktuella företaget i realtid från Fora.

I visningen nedan går vi igenom hur du som BL Lön-användare ska arbeta med detta i programmet.

Se visningen här »

Läs mer om Fora månadsrapportering i vår manual